AMC Amsterdam

Flash plugin niet aanwezig

Wie het Academisch Medisch Centrum voor het eerst bezoekt, laat zich gemakkelijk imponeren door de proporties. De ruime entree, het drukbezochte centrale plein met zijn hoge overkapping, het web van lichtstraten - al die elementen dragen bij aan de suggestie van een monumentale, op zichzelf staande wereld. Maar een nadere kennismaking leert dat gebouw en organisatie zijn onderverdeeld in tal van overzichtelijke eenheden, elk met een eigen karakter en met velerlei vertakkingen buiten de instellingsmuren. Veelkleurigheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn in hoge mate kenmerkend voor het AMC. Dat kan ook niet anders in een academisch medisch centrum waarvan Amsterdam-Zuidoost met zijn multiculturele populatie een groot deel van het basiszorggebied vormt. Kenmerkend is ook de breedheid van het geneeskundig aanbod, van psychiatrie en urologie tot sociale geneeskunde en neurochirurgie. Aparte vermelding verdient de grote variëteit aan kindergeneeskundige disciplines, die ondersteund worden door ruime voorzieningen voor psychosociale zorg.

Het wetenschappelijk complex van het AMC huisvest naast het Academisch Ziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, de medische afdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut. Deze concentratie van expertise maakt van het AMC met recht 'meer dan een academisch ziekenhuis' en vormt de voedingsbodem voor vruchtbare wetenschappelijke samenwerking, die kenmerkend is voor geneeskunde op academisch niveau. Als academische instelling verzorgt het AMC bovendien geneeskundig onderwijs. Medisch studenten worden er opgeleid tot basisarts dan wel medisch informatiekundige, en artsen tot specialist.

Bezoek de website

 

^ Boven