Privacy

Afbeelding van een oog

De bescherming van uw privacy staat bij ons voorop. Wij stellen de meest strenge eisen aan de bescherming van uw privacy en aan de technische beveiliging van de door ons verzamelde gegevens. Het beheer en de verwerking van uw gegevens geschiedt volledig in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Persoonlijke gegevens, zoals naam, specialisme, e-mailadres en kliniekadres worden uitsluitend gebruikt voor het aanbieden van een dienst of het leveren van een product.

EURIN B.V. behoudt zich het recht voor bepaalde bezoekers uit te sluiten van de Eurite website zonder opgaaf van reden.

Cookies afkomstig van de server van www.eurin.nl of www.eurin.nl dienen uitsluitend om het gebruiksgemak van bezoekers te verhogen en zijn niet bedoeld om persoonlijke gegevens te verzamelen voor andere doeleinden.

Op ieder gewenst moment kunt u uw gegevens uit ons bestand verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij EURIN B.V., Blauwe Zegge 41, 3648 JK Wilnis, onder vermelding van Eurin website.

 

^ Boven