VasculairMotief

Bezoek de VasculairMotief website

VasculairMotief is een serie nascholing gericht op cardiologen, internisten en andere vasculair geïnteresseerde medisch specialisten. De redactieraad van VasculairMotief wordt gevormd door een tiental internisten en cardiologen uit verschillende vooraanstaande klinieken in Nederland.

In iedere CD-Rom treden één of meer redactieleden op, bijgestaan door collegae van binnen en buiten hun eigen kliniek. In iedere uitgave van VasculairMotief wordt een casus vanuit een multidisciplinaire optiek becommentarieerd. Deze serie is derhalve gericht op alle Nederlandse Vasculaire specialisten.

Website

UE grant

 

^ Boven