18-04-2018

Correspondentie CGR

door telefonische aankondiging uwerzijds.
Heb conform mijn prognose tot op het moment van dit schrijven ( zaterdag 10 mei 2008, 15.40 uur) niets gehoord van de onderbezette IGZ.
Natuurlijk beseffen wij, dat de IGZ zich zelden met 120 km per uur op de linkerbaan beweegt.

 

 

^ Boven